Zeszyt 4/2019

 

 

 • Piotr Kardas
  Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa ZOBACZ TEKST

 • Ewa Plebanek
  Zakazane owoce z drzewa poznania. O granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) ZOBACZ TEKST
 • Tomasz Kyś
  Autentyczność dokumentu prywatnego ZOBACZ TEKST
 • Mikołaj Grzesik
  Czyn ciągły i inne mechanizmy redukcyjne w przypadku jednoczynowego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem ZOBACZ TEKST
 • Michał Rams
  Selected remarks on the limits of consistent interpretation of criminal law ZOBACZ TEKST
 • Tomasz Kocoł
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r., C 216/18 PPU (odroczenie wykonania europejskiego nakazu aresztowania) ZOBACZ TEKST
 • Marcin Harasimowicz
  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21 kwietnia 2015 r., II AKa 39/15 („z góry powzięty zamiar”) ZOBACZ TEKST

 

Newsletter