Zeszyt 4/2019

 

 

  • Piotr Kardas
    Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa

  • Ewa Plebanek
    Zakazane owoce z drzewa poznania. O granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.)
  • Tomasz Kyś
    Autentyczność dokumentu prywatnego
  • Mikołaj Grzesik
    Czyn ciągły i inne mechanizmy redukcyjne w przypadku jednoczynowego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem
  • Michał Rams
    Selected remarks on the limits of consistent interpretation of criminal law
  • Tomasz Kocoł
    Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r., C 216/18 PPU (odroczenie wykonania europejskiego nakazu aresztowania)
  • Marcin Harasimowicz
    Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21 kwietnia 2015 r., II AKa 39/15 („z góry powzięty zamiar”)

 

Newsletter