Zapraszamy do przeglądania Książek Karnistycznych, omawiających najbardziej istotne i skomplikowane zagadnienia prawa karnego. Autorami książek są doświadczeni teoretycy i praktycy prawa karnego.

Środki probacyjne. Przesłanki stosowania w ujęciu prawnoporównawczym

Autor: dr Grzegorz Goniewicz

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-953835-5-7 * stan prawny: 1 lipca 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych

Autor: dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-953835-3-3 * stan prawny: 1 lipca 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Zarządzanie konfliktem. Dlaczego w prawie karnym potrzebne jest umorzenie kompensacyjne

Autor: Prof. dr hab. Piotr Kardas

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-953835-1-9 * stan prawny: 1 czerwca 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Rewolucja cyfrowa a prawo karne

Autor: dr Kamil Mamak

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-953835-0-2 * stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów

Autor: dr Mikołaj Małecki

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-953835-0-2 * stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym

Autor: dr Szymon Tarapata

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-948207-9-4 * stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


The Method of Interpretation of Penal Norms in the International Context

Autor: dr Dominik Zając

Książka w języku angielskim * Otwarty dostęp / Open access* Kraków 2019 * ISBN: 978-83-948207-8-7

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz

Redakcja: dr Wojciech Górowski, dr Dominik Zając

Kraków 2019 * ISBN: 978-83-948207-7-0 * stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Modele wyłączania odpowiedzialności karnej

Autor: dr Witold Zontek

Kraków 2017 * ISBN: 978-83-948207-2-5 * stan prawny: 1 października 2017 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych

Autor: dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Kraków 2017 * ISBN: 978-83-948207-1-8 * stan prawny: 1 maja 2017 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym

Autor: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Kraków 2017 * ISBN: 978-83-948207-0-1 * stan prawny: 1 września 2017 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą

Autor: dr Dominik Zając

Kraków 2017 * ISBN: 978-83-942238-8-5 * stan prawny: 1 maja 2017 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Autor: dr Przemysław Cychosz

Kraków 2017 * ISBN: 978-83-942238-7-8 * stan prawny: 1 stycznia 2016 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne

Autor: dr Mikołaj Iwański

Kraków 2016 * ISBN: 978-83-942238-6-1 * stan prawny: 1 sierpnia 2016 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym

Autor: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Kraków 2016 * ISBN: 978-83-942238-4-7 * stan prawny: 1 sierpnia 2016 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF


Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Redakcja: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Kraków 2015 * ISBN: 978-83-942238-0-9 * stan prawny: 1 lipca 2015 r.

Pobierz spis treści i bibliografię:

PDF