Orzecznictwo Kasacyjne Sądu Najwyższego – Izby Karnej prezentuje wybrane judykaty Sądu Najwyższego zapadłe w Izbie Karnej w sprawach kasacyjnych, a także w sprawach zażaleniowych i wznowieniowych pozostających w kognicji Sądu Najwyższego. Celem opracowania było przedstawienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego publikowanego w bazie na stronie www.sn.pl. Biuletyn skierowany jest przede wszystkim do praktyków, zarówno pracowników wymiaru sprawiedliwości, jak i przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, na co dzień zajmujących się szeroko pojętym prawem karnym. Opracowanie porządkuje prezentowane orzecznictwo w trzech kategoriach: prawo materialne, prawo procesowe oraz prawo wykonawcze. W pierwszej kolejności wskazywane są informacje dotyczące danego judykatu, następnie przytaczane są przepisy oraz problematyka, której dotyczy orzeczenie, a także prezentowana jest teza lub fragment uzasadnienia klaryfikujący kontekst sprawy. Zachęcamy do lektury.

Redaktor:
dr Witold Zontek (Katedra Prawa Karnego UJ; asystent sędziego w Izbie Karnej SN; e-mail: witold.zontek@uj.edu.pl)
adw. Adam Wojtaszczyk (Katedra Prawa Karnego UJ; adwokat; e-mail: adam.wojtaszczyk@uj.edu.pl)

2015

2014