Zeszyt 2/2019

Od redakcji

--- zeszyt w druku ---

 

  • Mikołaj Iwański - Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo oraz prawa konstytucyjnego

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Wojciech Ciszewski - Kazus łódzkiego drukarza (uwagi do artykułu Mikołaja Iwańskiego z perspektywy teorii prawa)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Mikołaj Słomka - Media społecznościowe jako miejsce publiczne

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Jarosław Majewski - Czy kary ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podlegają łączeniu?

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Dominik Zając - Zagrożenie karą jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Kamil Dziga - Czy merytoryczne rozpoznanie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych jest możliwe?

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Michał Rams - Problems of consistent interpretation of substantive criminal law illustrated on the basis of Polish regulation pertaining to punishability of inside information disclosure

Artykuł w języku angielskim

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

Newsletter