Zeszyt 2/2019

Od redakcji

--- zeszyt w planie wydawniczym, tytuły robocze ---

 

  • Dominik Zając - Zagrożenie karą jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Mikołaj Iwański - Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo oraz prawa konstytucyjnego

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Wojciech Ciszewski - Kazus łódzkiego drukarza (uwagi do artykułu Mikołaja Iwańskiego z perspektywy teorii prawa)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Jakub Hanc, Olga Sitarz - Ograbienie zwłok, grobu oraz innego miejsca spoczynku zmarłego (zakres współczesnej kryminalizacji i stopień punitywności w prawie polskim i niemieckojęzycznym)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Mikołaj Słomka - Media społecznościowe jako miejsce publiczne

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

Newsletter