The printer’s case from Łódź (comments on the article by Mikolaj Iwanski, Ph.D., from the perspective of legal theory)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 2

Wojciech Ciszewski – Ph.D., Department of Theory of Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University.


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

freedom of conscience, horizontal discrimination, legal theory, harm principle, John Rawls

Summary

The paper is a polemic with the article on the printer’s case from Łódź by Mikolaj Iwanski. My remarks concern three issues discussed in the Iwanski’s text – its philosophical inspiration, and the criteria and general strategy of adjudicating conflicts similar to the printer’s case. In my paper I primarily disagree with solution implied by Iwanski.

Bibliography

< https://wiadomosci.wp.pl/ziobro-bedzie-kasacja-ws-lodzkiego-drukarza-staje-po-stronie-wolnosci-6167501687179393a >.
Ciszewski W., Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi, „Forum Prawnicze” 5(43), 2017.
Ciszewski W., Jaki jest cel zakazu dyskryminacji na rynku usług?, „Filozofia w Praktyce” 4(2), 2018, <http://filozofiawpraktyce.pl/jaki-jest-cel-zakazu-dyskryminacji-na-rynku-uslug/>
Ciszewski W., Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej – próba systematyzacji, „Forum Prawnicze” 34, 2016.
Iwański M., Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo oraz prawa konstytucyjnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, reprint nr 7, 2018.
Nehushtan Y., Danaher J., The Foundations of Conscientious Objection: Against Freedom and Autonomy, „Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought”, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20403313.2018.1454031>.
Nussbaum M., Liberty of Conscience. In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, New York 2008.
Sprawa Brockie, Ontario Human Rights Commission v. Brockie, O.J. No. 2375, 2002.
Swan K., Vallier K., The Normative Significance of Conscience, „Journal of Ethics and Social Philosophy” 6(3), 2012.
Waldron J., The Harm in Hate Speech, Londyn 2012.