Rok/Volume XXIV: 2020 Zeszyt/Number 2

 • Table of contents / Spis treści
 • Agnieszka Barczak-Oplustil, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Witold Zontek, Szymon Tarapata
  Niekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19
  Unconstitutional COVID-19 Related Amendment to the Polish Criminal Code

 • Konrad Lipiński
  Modyfikacje terminów przedawnienia karalności przestępstw, przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń w związku z epidemią COVID-19
  Modifications of the Punishability Prescription Periods for Crimes, Fiscal Crimes, Fiscal Petty Offenses, and Petty Offenses in the Context of the COVID-19 Epidemic
 • Ewa Grzęda, Milena Garwol
  Orzekanie o administracyjnych karach pieniężnych w związku z naruszeniem tzw. ustaw i rozporządzeń covidowych a odpowiedzialność za wykroczenie (w perspektywie zasady ne bis in idem)
  Adjudication of Financial Administrative Sanctions in the Context of the Violation of the So-Called COVID Acts and Regulations, and Liability for Petty Offenses (in the View of the ne bis in idem Principle)
 • Tomasz Iwanek
  Uchylenie zakazu przemieszczania się osób w związku ze stanem epidemii COVID-19 a odpowiedzialność karna za wykroczenie
  Revoke of the Prohibition on Free Movement in the Context of the COVID-19 Epidemic and Criminal Liability for Petty Offenses
 • Michał Makowski
  Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za przestępstwo nadużycia służbowego w związku z udzieleniem zamówienia publicznego (art. 231 w związku z art. 296 Kodeksu karnego)
  Criminal Liability of the Head of Contracting Authority for the Offense of Abuse of Trust in the Context of Awarding a Public Contract (Article 231 in Connection With Article 296 of the Polish Criminal Code)