Unconstitutional COVID-19 Related Amendment to the Polish Criminal Code

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 2

Agnieszka Barczak-Oplustil – habilitated doctor, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0003-1532-7594.
Wojciech Górowski – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-3560-1557.
Mikołaj Iwański – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-9490-3002.
Mikołaj Małecki – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-2878-2791.
Kamil Mamak – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-5081-792X.
Witold Zontek – Ph.D., Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; ORCID: 0000-0002-7850-3930.
Szymon Tarapata - Ph.D., Institute of Penitentiary Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University;ORCID: 0000-0002-4095-8892.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

covid-19 legislation, Constitution, General Part of criminal law, aggregate penalty, statutory limits of penalty  

Summary

The paper provides an in-depth analysis of an amendment to the Criminal Code, which was enacted together with several COVID-19 epidemics-related provisions. The provisions added and changed at the stage of works in the Commission of Public Finances (after the 1st reading in parliament) were not related to the general subject matter of the bill. These regulations focus on modifying the statutory penalty for many, not grave crimes by changing the General Part of the Code (i.a. article 37a). The authors discuss the constitutional issues related to the legislative path of the amendment and its systemic legal consequences. The reader may find a broad discussion on the rationale of the aggravating penalty for committing a crime as a continuous act (a severe increase of the maximum scope of penalty) and the reasons for reintroducing the pre-2015 dysfunctional model of aggregated penalty.

Bibliography

Barczak-Oplustil A., Górowski W., Iwański M., Małecki M., Zontek W., Tarapata S., Wróbel W., Duda J., Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184, 20 maja 2019 r., < https://kipk.pl/dokumenty/kipk_opinia_nowelizacjakk_2019.pdf >.
Barczak-Oplustil A., Górowski W., Iwański M., Małecki M., Zontek W., Tarapata S., Wróbel W., Opinia do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r., 9 czerwca 2019 r., < https://kipk.pl/dokumenty/opinia2_nowelizacja2019.pdf >.
Komunikat w związku ze skierowaniem przez Prezydenta RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 28 czerwca 2019 r., < https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,8,komunikat-w-zwiazku-ze-skierowaniem-przez-prezydenta-rp-wniosku-do-trybunalu-konstytucyjnego.html >.
„Tarcza sprawiedliwości” – kary za włamania na e-lekcje, ochrona przedsiębiorców, mniej spraw w sądach i procesy on-line, 5 czerwca 2020 r., < https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tarcza-sprawiedliwosci---kary-za-wlamania-na-e-lekcje-ochrona-przedsiebiorcow-mniej-spraw-w-sadach-i-procesy-on-line >.