Adjudication of Financial Administrative Sanctions in the Context of the Violation of the So-Called COVID Acts and Regulations, and Liability for Petty Offenses (in the View of the ne bis in idem Principle)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIV: 2020, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIV: 2020, No. 2

Ewa Grzęda –  Ph.D. candidate, Chair of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Kraków, attorney; ORCID: 0000-0003-3917-1272; contact e-mail: ewa_grzeda@wp.pl.
Milena Garwol – Ph.D. candidate, Chair of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Kraków; judge trainee; ORCID: 0000-0001-8880-8765; contact e-mail: mgarwol@wp.pl.

 


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

ne bis in idem principle, coercive liability, financial administrative sanctions, petty offenses, COVID-19 legislation

Summary

The article concerns the concurrence of administrative responsibility and petty offenses liability in the cases of the violation of the so-called COVID acts (that is to say Article 48a of the Act on Preventing and Combating Infections and Infectious Diseases in Humans and Article 54 of the Polish Code of Petty Offenses). Because of the purpose of the legal provisions in question and the height of provided sanctions, in both cases adopted legal solutions can be considered coercive. This leads to the conclusion that adjudication of the same behavior by the public administration body and criminal court breaches the ne bis in idem principle.

Bibliography

Adamowski A., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007.
Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2011.
Garwol M., Grzęda E., Sławiński M., Nie można karać dwa razy za ten sam czyn naruszający rozporządzenie COVID-19, „Karne24.com”, 1 kwietnia 2020 r., < https://karne24.com/nie-mozna-karac-dwa-razy >.
Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011.
Lewicki M., Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, nr 8.
Małecki M., Ani 30.000, ani 5000, ani 500 zł. Jakie kary za naruszenia rozporządzenia COVID-19? (Przed 1.04.2020), „Dogmaty Karnisty”, 26 marca 2020 r., < https://www.dogmatykarnisty.pl/2020/03/kary-za-naruszenia-rozporzadzenia-covid-19/ >.
Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003.
Zoll A., Wróbel W., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Zwierz M., Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym, Warszawa 2019.