Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10

Autor: Mikołaj Małecki
Data publikacji: 18 marca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 14/2011

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat znaczenia znamienia „posiada” na gruncie art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Analizując treść podjętej uchwały należy dojść do wniosku, że większość przypadków „posiadania” narkotyków podczas ich zażywania spełnia wymagania dla „posiadania” w znaczeniu prawa cywilnego (art. 336 k.c.). Wyłączenie karalności posiadania narkotyków podczas ich zażywania wymagałoby natomiast dodatkowego posunięcia legislacyjnego.

Czytaj dalej

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10

Autor: Tomasz Sroka
Data publikacji: 28 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 8/2011

Glosa omawia argumentację Sądu Najwyższego, który wypowiedział się na temat znaczenia znamienia „posiada” na gruncie art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W uchwale Sąd Najwyższy po raz pierwszy stwierdził, że zażywanie (używanie) narkotyków jest zachowaniem bezprawnym.

Czytaj dalej