Wyłączenie przestępności składania fałszywych zeznań w związku z przysługującym sprawcy czynu zabronionego prawem do obrony

Autor: Marek Bielski
Data publikacji: 25 marca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 15/2011

Streszczenie: Artykuł porusza problem zakresu kryminalizacji przestępstwa składania fałszywych zeznań (art. 233 k.k.) w szczególnym układzie procesowym, polegającym na złożeniu fałszywych zeznań przez sprawcę czynu zabronionego, który został przesłuchany w charakterze świadka, odnośnie do okoliczności popełnionego przez niego czynu zabronionego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje szeroki zakres wyłączenia odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. ze względu na przysługujące składającemu fałszywe zeznania świadkowi prawo do obrony, które aktualizuje się od momentu popełnienia czynu zabronionego. Wyłączenie odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. z powołaniem na przysługujące sprawcy czynu zabronionego prawo do obrony obejmuje nie tylko składanie fałszywych zeznań w postępowaniu karnym, ale również w postępowaniu cywilnym bądź postępowaniu administracyjnym.

Tags: prawo do obrony, fałszywe zeznania