Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10

Autor: Tomasz Sroka
Data publikacji: 28 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 8/2011

Glosa omawia argumentację Sądu Najwyższego, który wypowiedział się na temat znaczenia znamienia „posiada” na gruncie art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W uchwale Sąd Najwyższy po raz pierwszy stwierdził, że zażywanie (używanie) narkotyków jest zachowaniem bezprawnym.

Streszczenie: Sąd Najwyższy po raz pierwszy stwierdził, że zażywanie (używanie) narkotyków jest zachowaniem bezprawnym. Z uzasadnienia uchwały płynie wniosek, że stanowi realizację znamion czynu zabronionego z art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie, a tym samym własnoręczne używanie (zażywanie) narkotyków, natomiast nie realizuje znamion przedmiotowych ww. typu pozostawanie w stanie pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej i zażywanie (używanie) narkotyków w sposób, który nie wiąże się z przejęciem przez osobę zażywającą (używającą) władztwa nad narkotykiem. Podobny wniosek można wyprowadzić w odniesieniu do posiadania i używania (w tym przypadku „oglądania”) tzw. twardej pornografii na gruncie art. 202 § 3, 4a i 4b k.k., a także posiadania i używania broni palnej na gruncie art. 263 § 2 k.k. Osoba korzystająca ze strzelnicy, która to strzelnica nie ma zezwolenia właściwego organu na posiadanie broni palnej, realizuje znamiona przedmiotowe czynu zabronionego z art. 263 § 2 k.k.

Tags: przestępstwa narkotykowe, przeciwdziałanie narkomanii, posiadanie narkotyków