Zeszyt 1/2020

 

 

 • Michał Wantoła
  Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia okoliczności wpływających na wymiar kary i innych środków reakcji karnej

 • Aleksandra NIieprzecka
  Przestępstwa karuzelowe jako continuum (wpływ konstrukcji czynu ciągłego na zbieg przepisów typizujących oszustwo oraz pranie brudnych pieniędzy)
 • Maciej Małolepszy, Monika Pierzchlewicz
  Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności
 • Weronika Mincewicz-Podrecka
  Prawnokarna odpowiedzialność administratorów danych osobowych (w związku z RODO)
 • Bartosz Łukowiak
  Kontrowersje wokół skargi na wyrok sądu odwoławczego w procesie karnym
 • Szymon Tarapata
  Podstawy zaskarżenia skargi z art. 7 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego na decyzje organów wykonujących orzeczenia (zagadnienia wybrane)
 • Łukasz Duśko, Mateusz Szurman
  „Postępowanie karne z oskarżenia publicznego” jako przesłanka zawieszenia rektora w pełnionej funkcji (art. 432 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • Agnieszka Welento-Nowacka
  Zezwolenie na czasowy pobyt poza zakładem psychiatrycznym: wnioski po 3 latach od wprowadzenia zmian w Kodeksie karnym
 • Szymon Tarapata
  Zezwolenie na czasowe opuszczenie szpitala psychiatrycznego przez osobę detencjonowaną (wybrane zagadnienia dogmatyczne)

 

Newsletter