Zeszyt 3/2019

Od redakcji

--- zeszyt w opracowaniu do druku ---

 

  • Anna Demenko - O trudnej sztuce znieważania pomników (na tle wybranych przypadków)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Jakub Hanc, Olga Sitarz - Ograbienie zwłok, grobu oraz innego miejsca spoczynku zmarłego (zakres współczesnej kryminalizacji i stopień punitywności w prawie polskim i niemieckojęzycznym)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Seweryn Cieślik - Zgoda dysponenta dobra prawnego na wkroczenie w sferę wolności seksualnej (analiza prawnoporównawcza modelu przyjętego w polskim Kodeksie karnym oraz koncepcji Yes Means Yes)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Michał Grudecki - Zgoda dzierżyciela dobra na nietypowe zachowania seksualne

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Daniel Kwiatkowski - Nowe typy kwalifikowane przestępstwa zgwałcenia (analiza krytyczna zmian w art. 197 k.k.)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Maciej Bocheński - Aktualne trendy polskiej polityki karnej w zakresie przestępczości seksualnej

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Jolanta Kajfasz - Uprawnienia komisji dyscyplinarnej dla studentów do zobowiązania osób trzecich do określonego zachowania

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Jędrzej Liberacki - Karnoprawne aspekty walut kryptograficznych (bitcoin jako przedmiot przestępstwa)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

  • Tomasz Lenartowicz - Dowód z pomówień współoskarżonego (na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2018 r., V KK 257/17)

Słowa-klucze wkrótce

Streszczenie wkrótce.

Newsletter