Stosowanie tymczasowego aresztowania, przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym oraz kontradyktoryjność postępowania karnego w opiniach karnistów. Sprawozdanie z przebiegu I Krakowskiego Forum Karnistycznego – 1 kwietnia 2011 r.

Autor: Adam Wojtaszczyk
Data publikacji: 28 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 20/2011

Streszczenie: W dniu 1 kwietnia 2011 roku w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie odbyły się obrady I Krakowskiego Forum Karnistycznego. Współorganizatorami spotkania byli: Czasopismo Prawa karnego i Nauk Penalnych, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla której Forum stanowiło równocześnie także inaugurację zaplanowanych na lata 2011-2012 obchodów 200-lecia istnienia tejże jednostki naukowej. Poruszana w ramach spotkania problematyka została podzielona na trzy odrębne panele tematyczne – „Kontrowersje wokół stosowania środków zapobiegawczych” (panel I), „Przestępstwo nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w obrocie gospodarczym, czyli o prawnokarnych standardach w działalności gospodarczej” (panel II) oraz „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego” (panel III). Powitania przybyłych gości oraz otwarcia obrad w imieniu organizatorów dokonała Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – sędzia Barbra Baran, która po wyrażeniu nadziei, że forum stanie się cyklicznym spotkaniem służącym wymianie poglądów teoretyków i praktyków prawa karnego, przedstawiła uczestników pierwszego panelu dyskusyjnego.

Tags: tymczasowe aresztowanie, nadużycie zaufania, kontradyktoryjność