Sesja III – Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (2012)

Podczas trzeciej sesji odbyły się dyskusje na temat pojęcia szkody w prawie karnym, ograniczeń i uproszczeń dowodowych, charakteru prawnego pojednania pokrzywdzonego ze sprawcą oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Panel 1: Pojęcie szkody w prawie karnym materialnym jako znamię typu czynu zabronionego przewidzianego w art. 231 k.k. i art. 296 k.k.
Prowadzenie: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA ( UJ)
Uczestnicy: dr Anna Błachnio-Parzych (PAN); dr D. Oczkowski (UMK); dr hab. J. Raglewski (UJ), dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM

Panel 2: Wpływ procesowej konstrukcji postępowania dowodowego na kształt i treść regulacji prawa karnego materialnego. Ograniczenia i uproszczenia dowodowe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów znamion typów czynów zabronionych.
Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Uczestnicy: dr hab. Wojciech Cieślak prof. UG; Prok. Janusz Śliwa (PA Kraków); prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr); prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)

Panel 3: Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako przesłanka rezygnacji z ukarania – niepodleganie karze czy oportunizm procesowy? Bezwzględna sprawiedliwość czy prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości?
Prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz UWr
Uczestnicy: prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK); dr hab. Michał Królikowski (UW); prof. dr hab. Witold Kulesza (UŁ);dr hab. Anna Muszyńska (UWr); dr Agnieszka Pilch (UJ); dr hab. Krzysztof Wiak (KUL)

Panel 4: Warunkowe przedterminowe zwolnienie – instytucja prawa karnego materialnego czy wykonawczego?
Prowadzenie: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka (UJ)
Uczestnicy: dr hab. Tomasz Kalisz (UWr); dr hab. Jerzy Lachowski (UMK); prof. dr hab. Stefan Lelental (UŁ); dr hab. Grażyna Szczygieł prof. UwB