Sesja II – Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (2012)

Podczas drugiej sesji odbyły się dyskusje na temat pojęcia odpowiedzialności karnej, ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku oraz wnioskowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Panel 1: Kara w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym oraz administracyjnym a konstytucyjna zasada ne bis in idem i zakaz podwójnej karalności. Pojęcie „odpowiedzialności karnej” w rozumieniu art. 42 Konstytucji RP.
Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS)
Uczestnicy: dr Grzegorz Bogdan (UJ); SSN Wiesław Kozielewicz; prof. dr hab. Maciej Rogalski (UŁaz); dr hab. Andrzej Sakowicz (UwB)
Gość Zjazdu Katedr: prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ), sędzia TK

Panel 2: Przyczynienie się pokrzywdzonego a model obiektywnej przypisywalności skutku. O potrzebie ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania.
Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, UWr
Uczestnicy: dr M. Bielski (UJ); dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr; dr Jan Kulesza (UŁ); dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW; dr hab. Ryszard Stefański, prof. UŁaz

Panel 3: Czy zachować wnioskowy tryb ścigania przestępstwa z art.197 k.k.? Argument feministyczny w debacie karnistycznej i kryminologicznej.
Prowadzenie: prof. dr hab. Janina Błachut (UJ)
Uczestnicy: prof. dr hab. Marian Filar (UMK); dr Wojciech Jasiński (UWr); prof. dr hab. Monika Płatek (UW); dr Ewa Weigend (Instytut Maxa Plancka/Freiburg); prof. dr hab. Eleonora Zielińska (UW)