Sesja I – Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (2012)

Podczas pierwszej sesji odbyły się dyskusje na temat przemian paradygmatu wykładni, tożsamości czynu w prawie i procesie karnym, strony podmiotowej czynu zabronionego w świetle współczesnej psychologii kognitywnej oraz karalność posiadania narkotyków.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Panel 1: Kryzys pozytywizmu w prawie karnym? Przemiany paradygmatu wykładni, czyli jak spierać się o treść prawa karnego materialnego
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)
Uczestnicy: dr Agnieszka Barczak-Oplustil (UJ); prof. dr hab. Lech Gardocki (UW); dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, prof. UŚ; prof. dr hab. Ryszard Dębski (UŁ); dr hab. Łukasz Pohl, prof. USz, UAM
Gość Zjazdu Katedr: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, sędzia TK

Panel 2: Tożsamość czynu w prawie karnym. Materialnoprawna i procesowa problematyka kryteriów i granic tożsamości czynu
Prowadzenie: prof. dr hab. Leszek Kubicki (ALK)
Uczestnicy: prof. dr hab. Piotr Hofmański (UJ); dr hab. Krzysztof Indecki, prof. UŁ; dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ; dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM.

Panel 3: Strona podmiotowa czynu zabronionego a współczesna psychologia kognitywna
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
Uczestnicy: prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (UMCS); dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr; dr Wojciech Górowski (UJ); dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK; prof. dr hab. Jarosław Warylewski (UG),
Gość Zjazdu Katedr: prof. dr hab. Jan Kaiser, Instytut Psychologii UJ

Panel 4: Karalność posiadania czy używania narkotyków?
Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (UJ)
Uczestnicy: dr hab. Anna Muszyńska (UWr); prof. dr hab. Jan Skupiński (PAN); mgr Witold Zontek (UJ)