Podsumowanie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (2012)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wyników poszczególnych sesji oraz dyskusją plenarną. Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Szewczyk (UJ)
Podsumowanie zjazdu: prof. dr hab. Andrzej Szwarc (UAM)
Zamknięcie zjazdu: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA w Przemyślu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.