Przesłanka „bezpośredniości zmierzania” przy usiłowaniu nieudolnym a tzw. usiłowanie bezwzględnie nieudolne

Autor: Piotr Zakrzewski
Data publikacji: 7 czerwca 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 25/2011

Streszczenie: Artykuł ma na celu dookreślenie znamion usiłowania nieudolnego za pomocą testu kierunku działań sprawcy. Meritum pracy oscyluje przede wszystkim wokół przesłanki bezpośredniości zmierzania i sposobu jej interpretowania przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa. Celem pobocznym pracy jest wykazanie, że zastosowanie analizy historycznej oraz metod opartych na analizie syntaktycznej tekstu prawnego i logice formalnej pozwala na otrzymanie czytelniejszych wniosków przy analizie konstrukcji prawnych niż stosowanie czystej metody dogmatycznej. Ze względu na rozmiary pracy autor nie omówił w niej użytych metod analizy logicznej, poprzestając w tym zakresie na odwołaniach do stosownej literatury. Autor pracy wyraża przekonanie, że przedstawiona w niej konstrukcja testu kierunku działań sprawcy znajdzie odzwierciedlenie w praktyce orzeczniczej sądów karnych, a przedstawicieli nauki zainspirują do praktycznego spojrzenia na instytucje prawa karnego materialnego.

Tags: usiłowanie, zasady wykładni prawa, usiłowanie nieudolne, bezpośredniość zmierzania