I Krakowskie Forum Karnistyczne – odpowiedzi panelistów na pytania sformułowane w czasie forum. Odpowiedź na pytania 4 i 5 z I panelu

Autor: Zbigniew Górszczyk
Data publikacji: 28 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 22/2011

Streszczenie: W poniższym opracowaniu zamieszczone zostały odpowiedzi prokuratora Zbigniewa Górszczyka na następujące pytania: Jak powinien postąpić prokurator, jeżeli podejrzany, wobec którego zastosowano dozór Policji nie zgłasza się w określonej jednostce Policji – uchylić środek czy też w inny sposób (jaki?) wpłynąć na podejrzanego aby zgłaszał się na Policję. Jak powinien postąpić prokurator jeśli podejrzany, wobec którego zastosowano poręczenie majątkowe, nie wpłacił kwoty poręczenia majątkowego – uchylić środek czy podjąć inne czynności (jakie?).

Tags: obowiązek stawiennictwa, dozór, poręczenie majątkowe