Zeszyt 4/2011

 

  • PDFPiotr Kardas, Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a mandantem, s. 5
  • PDFTomasz Wróbel, Aplikant adwokacki – obrońca czy nie-obrońca? Uwagi na marginesie postanowienia SN z 26 października 2011 r. (I KZP 12/11), s. 37
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem gwarantaniebędącego lekarzem. Zarys problemu, s. 59
  • PDFPiotr Dariusz Zakrzewski, Przesłanka „bezpośredniości zmierzania” przy usiłowaniu nieudolnym a tzw. usiłowanie bezwzględnie nieudolne, s. 77
  • PDFMichał Jakubowski, Pokrzywdzony przestępstwem z art. 296 § 1 k.k. skierowanym przeciwko instytucjisamorządowej – samorządowemu zakładowi budżetowemu, s. 91
  • PDFMaria Szczepaniec, Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, s. 107
  • PDFMichał Dudek, O psychologicznej reaktancji i jej możliwych implikacjach dla polityki prawa karnego, s. 125
  • PDFSzymon Tarapata, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2008 r. (III KK 221/08), s. 137
  • PDFAnna Jaworska-Wiech, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 maja 2009 r. (II AKzw 293/09), s. 157