Zeszyt 2/2001

 

  • Ocena projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego:
  • PDFProjekt, s. 5
  • PDFUzasadnienie, s. 37
  • PDFPiotr Hofmański, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy i niektórych innych ustaw (druk nr 2510 – w zakresie przepisów procesowych) oraz poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr: 1638, 1655, 1814, 2154 oraz 2336), s. 55
  • PDFStanisław Zabłocki , Opinia dotycząca zmian w Kodeksie postępowania karnego, zawartych w projekcie rządowym (druk nr 2510) oraz w projektach poselskich (druki nr : 2336, 2154, 1638, 1814 i 1655), s. 95
  • Kazimierz Zgryzek, Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (oraz innych ustaw), s. 161
  • PDFMaria Szczepaniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 231
  • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, s. 258