Podstawy odpowiedzialności karnej członków Komisji Majątkowych

Wprowadzenie do dyskusji: mgr Mikołaj Iwański
Data: 8 kwietnia 2011

Przedmiotem zebrania katedry w dniu 8 kwietnia 2011 r. były niektóre aspekty odpowiedzialności karnej członków tzw. Komisji Majątkowych i regulacyjnych. Referat na ten temat wygłosił doktorant w Katedrze, mgr Mikołaj Iwański. Po referacie odbyła się dyskusja, w trakcie której głos zabrali m. in.: prof. dr. hab. Andrzej Zoll – kierownik Katedry, dr. hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ – profesor w Katedrze, a także gość Zebrania – dr hab. Kazimierz Bandarzewski – adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o nieprawidłowościach, które miały mieć miejsce w funkcjonującej w polskim systemie prawnym do dnia 1 marca 2011 r. Komisji Majątkowej (działającej na podstawie norm ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej). W co najmniej pięciu prokuraturach apelacyjnych w Polsce toczą się postępowania karne w sprawach związanych z funkcjonowaniem Komisji. Rodzi to pytanie o podstawy odpowiedzialności karnej jej członków, a także odpowiedzialności karnej członków czterech analogicznych organów, które ciągle istnieją w polskim systemie prawnym – Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Komisji Regulacyjnej (powołanej na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej), Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej.

Podczas referatu i dyskusji omówiono następujące kwestie: 1) przedmiotu postępowania regulacyjnego, toczonego przed komisjami majątkowymi i regulacyjnymi oraz statusu ustrojowego tych podmiotów, 2) ewentualnej odpowiedzialności członków komisji z art. 231 k.k., a zatem rozstrzygnięcia kwestii, czy są oni „funkcjonariuszami publicznymi” w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., 3) możliwości pociągnięcia członków komisji do odpowiedzialności karnej z art. 228 k.k. i związanego z tym pytania, czy są oni „osobami pełniącymi funkcje publiczne” w rozumieniu art. 115 § 19 k.k., 4) odpowiedzialności członków komisji z art. 271 k.k., 5) możliwości pociągnięcia członków komisji do odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k., 6) wpływu, jaki na ewentualną odpowiedzialność karną członków byłej Komisji Majątkowej, miało jej zlikwidowanie z dniem 1 marca 2011 r., a w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy ustawa likwidującą Komisję ma charakter „ustawy nowej” w rozumieniu art. 4 § 1 k.k., co rodziłoby konieczność zwolnienia ich z ewentualnej odpowiedzialności karnej.