Nagranie Video - V Krakowskie Forum Karnistyczne

Uprzejmie zapraszamy do obejrzenia nagrań z V Krakowskiego Forum Karnistycznego, poświęconego prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa karnego, które odbyło się 9 czerwca 2017 r. Podczas forum dyskutowano o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, wykorzystaniu w procesie karnym dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego i statusie prawnym asesora.PROGRAM FORUM

10.00–10.15 Otwarcie Forum
10.15–11.45 Część I. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego materialnego. Studium przypadku – obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Referenci:
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
SSR dr Sławomir Szyrmer
11.45–12.00 Przerwa
12.00–14.00 Cześć II. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego procesowego. Studium przypadku – wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a k.p.k.).
Referenci:
prof. dr hab. Piotr Kardas
prok. PR Janusz Śliwa
14.00–14.30 Lunch
14.30–16.00 Część III. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji ustrojowych z zakresu prawa karnego. Studium przypadku – udział asesora sądowego w wydaniu wyroku w sprawie karnej.
Referenci:
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
SSO Waldemar Żurek/SSO Dariusz Mazur