Nagranie Video - IV Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad IV Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 30 czerwca 2015 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Przejdź do odpowiedzi SSN dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ na zadane w czasie III panelu pytania

Otwarcie Forum – SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
I PANEL Część I. Środki reakcji karnej na przestępstwo na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: prof. dr hab. Andrzej Zoll
Koreferat: SSA Tomasz Duski, SA Kraków
Dyskusja, wątpliwości i pytania
II PANEL Cześć II. Kara łączna i wyrok łączny na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: prof. dr hab. Piotr Kardas
Koreferat: dr Dariusz Kala, UMK, SSA Gdańsk
Dyskusja, wątpliwości i pytania
III PANEL Część III. Problematyka intertemporalna nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: SSN dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Dyskusja, wątpliwości i pytania
Zamknięcie Forum – adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie