II Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad II Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 27 stycznia 2012 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Panel dyskusyjny I: Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Prawo do obrony przez zarzutem karnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną. Nemo se ipsum accusare tenetur.
Prowadzenie: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Uczestnicy: adw. Maciej Burda (ORA Kraków); prok. PA Anna Jaskuła (PA Kraków); SSA Andrzej Ryński (SA Kraków); SSN Stanisław Zabłocki (SN); prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

Panel dyskusyjny II: Dowodowe wykorzystanie czynności operacyjnych. Podsłuchy. Zakazy dowodowe.
Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Uczestnicy: dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr (UWr, ORA Wrocław); prof. dr hab. Piotr Hofmański (UJ, SN); SSA dr Dariusz Kala (SA Gdańsk; UMK); prok. PA Grzegorz Pukal (PA Kraków); adw. dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka (ORA Kraków, UJ); Prokurator Generalny Andrzej Seremet

Podsumowanie dyskusji II Krakowskiego Forum Karnistycznego: prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)

Podsumowanie: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

Organizatorzy: e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie