I Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad I Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 1 kwietnia 2011 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Panel dyskusyjny I: Kontrowersje wokół stosowania środków zapobiegawczych
Prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)
Uczestnicy: mec. Jan Kuklewicz (Dziekan ORA Kraków); SSO Dariusz Mazur (SO Kraków); prok. Zbigniew Górszczyk (Prokuratura Generalna); dr hab. Lech Paprzycki, prof. ALK (Prezes Izby Karnej SN); prok. Janusz Śliwa (PA Kraków), dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM

Panel dyskusyjny II: Przestępstwo nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w obrocie gospodarczym czyli o prawnokarnych standardach w działalności gospodarczej
Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Uczestnicy: mec. Krzysztof Bachmiński (ORA Kraków), dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (prof. WSPiAw Przemyślu), SSN Wiesław Kozielewicz, SSO Tomasz Kudla (SO Kraków), prok. Rafał Sławnikowski (PO Łódź)

Panel dyskusyjny III: W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego
Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Hofmański (sędzia SN, UJ)
Uczestnicy: prok. Rafał Babiński (PA Kraków), dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas (ORA Kraków), SSA Wojciech Dziuban (SA Kraków), prok. Aleksander Herzog (Prokuratura Generalna), mec. Zbigniew Kubicki (ORA Kraków)

Podsumowanie: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

Organizatorzy: e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie