Zeszyt 2/2003

 • Deividas Soloveičikas, Podstawowe koncepcje odpowiedzialności karnej osób prawnych, s. 9
 • Girius Ivoska, Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko gospodarce i przedsiębiorczości w nowym Kodeksie karnym Republiki Litewskiej, s. 31
 • Tomasz Martiszek, Odpowiedzialność za praktyki dopingowe w sporcie w świetle polskiego prawa karnego, s. 47
 • PDFJanusz Raglewski, Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony czci w Kodeksie karnym z 1997 r., s. 63
 • Agnč Baranskaitč, Instytucja pojednania sprawcy przestępstwa z pokrzywdzonym w polityce karnej Republiki Litewskiej, s. 79
 • Ilona Michailovič, Niektóre aspekty mediacji według litewskiego ustawodawstwa karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, s. 89
 • PDFAnna Guzik, Obowiązek naprawienia szkody w wybranych orzeczeniach Sądu Najwyższego, s. 97
 • Maciej Klis, Przestępstwa elektroniczne w aspekcie prawa autorskiego, s. 109
 • Alenas Gumuliauskas, Zasady wymiaru kary w litewskim prawie karnym, s. 121
 • Gintautas Sulija, Cel kary jako przesłanka efektywnego systemu jej wymiaru, s. 133
 • Janusz Kasprzycki, Czy rozbój to także przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, s. 147
 • PDFMaria Szafraniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 161
 • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 185