Zeszyt 2/2002

 

 • PDFStanisław Waltoś, Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Gostyńskim, s.7
 • Arthur N. Frakt, Dean of Widener University School of Law Wilmington (Delaware) and Harrisburg (Pennsylvania) USA, s. 13
 • Zbigniew Gostyński, Lista publikacji, s. 15
 • Marian Filar, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu, s. 25
 • Jacek Wojnar, Krótki przyczynek do zakresu uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym, s. 45
 • Bogusław Janiszewski, Naprawienie szkody a cele wymiaru kary, s. 49
 • Wojciech Zalewski, Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice, s. 65
 • Andrzej Bulsiewicz, Dariusz Kala, Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym, s. 93
 • Ireneusz Dziugieł, Rozwiązania o charakterze kompensacyjnym w polskiej procedurze karnej, s. 109
 • Janusz Bryk, Nawiązka – środek kary o charakterze kompensacyjnym, s. 123
 • Ryszard A. Stefański, Kompensacyjna rola środka karnego obowiązku naprawienia szkody, s. 131
 • Andrzej R. Światłowski, Kompensacyjna funkcja czynnego żalu w Kodeksie karnym z 1997 r., s. 151
 • Marzena Anna Wasilewska, Izabela Gawłowicz, Wybrane problemy instytucji naprawienia szkody w prawie karnym, s. 169
 • PDFStanisław Waltoś, Od fikcji do sensownego unormowania kompensacji (Suplement do głosu w dyskusji panelowej), s. 181
 • PDFBarbara Stańdo-Kawecka, Kompensacja szkody w postępowaniu z nieletnimi w ujęciu prawnoporównawczym, s. 195
 • Marianna Korcyl-Wolska, Uwagi na temat sytuacji prawnej pokrzywdzonego w postępowaniu podporządkowanym przepisom ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Wybór zagadnień do dyskusji), s. 213
 • Mirosław Jan Lisiecki, Rola policji w zakresie uzyskania restytucji i kompensacji przez ofiary przestępstw, s. 221

 Sprawozdanie z konferencji:

 • Sprawozdanie z dyskusji przeprowadzonej w dniu 17 maja 2002 r., s. 237
 • Sprawozdanie z dyskusji z dnia 18 maja 2002 r., s. 245
 • Sprawozdanie z dyskusji panelowej z dnia 18 maja 2002 r.