Zeszyt 1/2002

 

  • Katarzyna Dudka, Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym. Część II, s. 5
  • Paweł Burzyński, Tajemnica państwowa jako przedmiot ochrony regulacji prawnokarnej, s. 17
  • Krzysztof Szmidt, Wielkość wymagań oraz granica obowiązku ostrożności w ruchu drogowym w teorii o praktyce prawa karnego, s. 33
  • Monika Krzywda, Zachowania seksualne jako przedmiot kryminalizacji, s. 67
  • Monika Majsak, Kradzież z włamaniem w świetle danych statystycznych, s. 87
  • Joanna Skrupska-Jastrząb, Rozbój w Polsce w latach 1990-99 – analiza statystyczna, s. 109
  • PDFAnna Guzik, Wpływ warunków materialnych sprawcy na nakładanie obowiązku naprawienia szkody, s. 127
  • Anna Wdowiarz, Stosowanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego i o poczytalności zmniejszonej, s. 141
  • PDFMaria Szczepaniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 155
  • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, s. 183