Pegasus in Poland: Inadmissibility of Acquisition and Use of a Certain Type of Computer Program under Operational Control

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Sławomir Szymer - dr, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury / Ph.D., judge at District Court for Kraków-Krowodrza, lecturer at National School of Judiciary and Public Prosecution.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

criminal proceedings, security on property, subsidiary liability, fiscal authorities for
fiscal criminal offences

Summary

This article is concerns selected issues of security on property applied in the course of criminal proceedings in cases of fiscal offences and misdemeanours. Since 2015,  Article 131 of the Polish Fiscal Criminal Code, which is one of the basic provisions reg- ulating security on property, has been amended several times. The use of this coercive  measure may prove particularly important to ensure that the objectives of the proceed- ings are met, especially the execution of adjudicated penalties or penal measures. The  author discusses authorities that may apply security on property, penalties and penal measures that may be secured using this measure, and entities whose property may be secured.

Bibliography

Dudziak S., Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe, „Proku-
ratura i Prawo” 2017, nr 4.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX 2009.
Piaseczny A., w: A. Piaseczny, A. Wielgolewska, Kodeks karny skarbowy. Komentarz,
LEX 2012.
Raglewski J., w: Kodeks karny. Część ogólna, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. I, LEX 2022.
Razowski T., w: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz,
LEX 2017.
Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, LEX 2020.
Skwarczyński H., Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym skarbowym, „Palestra” 2006, nr 1–2.
Zagrodnik J., w: L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEGALIS
2021.
Zgoliński I., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX 2021.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. I, LEX 2022.