The Offence of Failure to Provide Assistance in the Anglo-Saxon and Continental Legal Systems (on the Example of the United States and Poland)

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 1
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 1

Bartosz Łabuś – student kierunku prawo, Uniwersytet Jagielloński / law student, Jagiellonian University; ORCID: 0009-0004-6081-6068; e-mail: bartosz.labus13@gmail.com.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

failure to provide assistance, duty to rescue, good and bad Samaritan

Summary

The offence of failure to provide assistance to a person in peril is a crime that can be perpetrated by any offender’s omission. For this reason, it is necessary to precisely define the types of behaviours required under Article 162 of the Polish Criminal Code and the extent to which they should be undertaken. This text also discusses the axiological grounds behind the introduction of the legal obligation to provide assistance. This goal is done by means of comparative analysis, taking into account a set of legal regulations from the United States. In the US, as well as in the Anglo-Saxon legal system in general, the principle is that failure to provide assistance is not considered a crime.

Bibliography

Burdziak K., Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 6.
Peiper L., w: Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi ii wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.
Schroeder C.H., Two Methods For Evaluating Duty To Rescue Proposals, „Law and Contemporary Problems” 1986, vol. 49, nr 3.
Scordato M.R., Understanding the Absence of a Duty to Reasonably Rescue in American Tort Law, „Tulane Law Review” 2008, vol. 82, nr. 4.
Silver J., The Duty to Rescue: A Reexamination and Proposal, „William & Mary Law Review” 1985, vol. 26, nr 3.
Volokh E., Duties to Rescue and the Anticooperative Effects of Law, „Georgetown Law Journal” 1999, nr 88.
Zatyka E., Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Warszawa 2011.
Zielińska E., Namysłowska-Gabrysiak B., w: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2022.
Zoll A., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.