WSPÓLNE ZEBRANIE NAUKOWE KATEDRY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO UJ I KATEDRY PRAWA KARNEGO UJ

"Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce - sądy wobec orzeczeń TK"

Uwagi wprowadzające: dr hab. Monika Florczak-Wątor
Data: 27 stycznia 2017 r., godz. 17:15, Collegium Novum, s. 30


Ładowanie odtwarzacza