Modyfikacje terminów przedawnienia karalności przestępstw, przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz wykroczeń w związku z epidemią COVID-19

Autor: dr Konrad Lipiński
Data publikacji: 3 września 2020 r.
Pozycja w wydaniu internetowym: 1/2020