Karnoskarbowe konsekwencje korekty deklaracji podatkowej. Uwagi o ustawowych przesłankach bezkarności określonych w art. 16a k.k.s

Autor: Piotr Kardas
Data publikacji: 20 maja 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 18/2011

Streszczenie: Kwestia przesłanek bezkarności sprawcy składającego korektę deklaracji podatkowej od chwili wejścia w życie kodeksu karnego skarbowego z 1999 r. stanowi przedmiot kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego skarbowego. Jest tez powodem specyficznych trudności ujawniających się w procesie stosowania prawa. W szczególności wątpliwości wywołują zasadnicze z punktu widzenia przepisu określającego aktualnie przesłanki bezkarności kwestie związane z genezą i ratio legis wprowadzenia do systemu prawa karnego skarbowego wyrażonej instytucji określonej w art. 16a k.k.s. przez art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1199); charakteru prawnego instytucji przewidzianej w art. 16a k.k.s.; związków regulacji zawartej w art. 16a k.k.s. z pokrewną co do istoty normatywnej instytucją czynnego żalu uregulowaną w art. 16 k.k.s.; wreszcie określenia przesłanek zastosowania instytucji określonej w art. 16a k.k.s.

Tags: kodeks karny skarbowy, okoliczności wyłączające karalność, deklaracja podatkowa