Czy kary ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podlegają łączeniu?

Autor: prof. dr hab. Jarosław Majewski
Data publikacji: 30 czerwca 2019 r.
Pozycja w wydaniu internetowym: 8/2019

prof. dr hab. Jarosław Majewski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie