Czy dojdzie do zmiany linii orzeczniczej dotyczącej wykorzystania dowodowego materiałów operacyjnych?

Autor: Piotr Pająk
Data publikacji: 25 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 6/2011

Streszczenie: Artykuł jest bieżącym komentarzem do zagadnienia prawnego przekazanego powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. Dotyczy możliwości dowodowego wykorzystania materiałów kontroli operacyjnej. Treść zagadnienia wskazuje na to, że może dojść do zmiany linii orzeczniczej zapoczątkowanej postanowieniem Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., I KZP 6/07. Autor podziela pogląd, iż zmiany są konieczne, odmiennie jednak zapatruje się na kierunek tych zmian. Zdaniem autora zakres materiałów kontroli operacyjnej możliwych do wykorzystania przed sądem określają zarówno katalogi poszczególnych ustaw, jak i treść postanowienia o zarządzeniu inwigilacji.

Tags: kontrola operacyjna, postępowanie dowodowe