Zeszyt 2/2013

 

  • PDFOlena Sharvan, Zwolnienie od odpowiedzialności karnej na Ukrainie i w Rosji a warunkowe umorzenie postępowania karnego w Polsce, s. 5
  • PDFSzymon Tarapata, Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”), s. 25
  • PDFMikołaj Małecki, Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), s. 43
  • PDFHubert Myśliwiec, Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby (art. 198 k.k.), s. 77
  • PDFPiotr Pająk, Zagadnienia intertemporalne zakazów dowodowych dotyczących wykorzystywania materiałów kontroli operacyjnej i procesowej, s. 123
  • PDFPiotr Konopka, O braku opon zimowych w pojeździe oraz o odpowiedzialności karnej kursanta i instruktora w kontekście art. 177 k.k. Uwagi na marginesie postanowienia SN z 23 lutego 2011 r. (III KK 276/10), s. 141
  • PDFJoanna Machlańska, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r. (I KZP 18/11), s. 157