Zapisy na V Krakowskie Forum Karnistyczne ze względu na brak miejsc zostały zakończone!