Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy

W dniu 17 grudnia 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez studentów z Sekcji Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem „Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy”.

W ramach trzech panelów konferencji zostało wygłoszonych 13 referatów dotyczących problematyki środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym. Prelegenci skupili się nie tylko na analizie problemów związanych ze stosowaniem przez sądy tymczasowego aresztowania, ale także na funkcjonowaniu innych środków zapobiegawczych, jak w szczególności zakazu opuszczania kraju w kontekście obowiązującej na terenie Unii Europejskiej swobody przepływu osób i braku kontroli na granicach pomiędzy państwami należącymi do Strefy Schangen.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, w której uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Piotr Hofmański, kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ, sędzia Sądu Najwyższego i członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, dr Adam Górski, dr Michał Rusinek i dr Marcin Żak, pracownicy Katedry Postępowania Karnego UJ, oraz mec. Maciej Burda, adwokat, partner w Kancelarii „Bielański i Wspólnicy – adwokaci, radcowie prawni”. Uczestnicy debaty przedstawiają swoje stanowiska na temat prawidłowości funkcjonowania poszczególnych środków zapobiegawczych, a także oceniają nowe środki zapobiegawcze, które zostały wprowadzone do kodeksu postępowania karnego w 2010 r. Ponadto prof. dr hab. Piotr Hofmański prezentuje propozycje zmian w zakresie regulacji prawnej środków zapobiegawczych, jakie są przygotowywane w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.