Po co Trybunał Konstytucyjny? Cykl spotkań

Dnia 13 stycznia 2016 r. w Auli Dużej A w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie odbyło się spotkanie z sędzią TK w stanie spoczynku Wojciechem Hermelińskim. Spotkanie poprowadził i dyskusję moderował prof. dr hab. Piotr Kardas. Organizatorem spotkania było Koło Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ. Patronatem honorowym spotkanie objęła Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ - prof. dr hab. Krystyna Chojnicka. Spotkanie było pierwszym z cyklu zatytułowanego "Po co Trybunał Konstytucyjny?".

Celem spotkań "Po co Trybunał Konstytucyjny?" jest przedstawienie przez sędziów TK w stanie spoczynku wybranych kilku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które ich zdaniem są istotne dla obywateli. Chodzi o przybliżenie na konkretnych przykładach tego, czym na co dzień zajmuje się Trybunał (co kryje się pod "hierarchiczną kontrolą norm prawnych") i w jaki sposób strzeże wolności lub praw konstytucyjnych obywateli.


You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.