Forum Młodych Karnistów

5 września 2012 roku – w przededniu otwarcia Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii – odbyło się Forum Młodych Karnistów, podczas którego omawiane były następujące prace:
1. Karalność przestępstwa ze skutkiem oddalonym w czasie – dr Katarzyna Banasik
2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 7/10 – dr Jan Kulsza
3. Prawo karne wobec podmiotów zbiorowych – mgr Grzegorz Małyniuk, mgr Michał Jakubowski

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Prowadzenie forum: dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr
Prezentacja prac i komentarze: dr Agnieszka Barczak-Oplustil; dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ; dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ