Nagranie Video - XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Reguły intertemporalne w prawie karnym”. Konferencja odbyła się 16 maja 2018 roku w Warszawie.


Ładowanie odtwarzacza


Program

 • Dr hab. Ryszard Dębski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Zasada lex retro non agit w prawie karnym materialnym
 • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – O konsekwencjach zmiany ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego
 • PDr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Reguły intertemporalne w prawie karnym procesowym
 • Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie
 • Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Reguły intertemporalne w prawie karnym wykonawczym
 • Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego – Reguły intertemporalne a środki zabezpieczające i środki kompensacyjne
 • Nagranie Video - XIV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2017r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną”. Konferencja odbyła się 17 maja 2017 roku w Warszawie.


  Ładowanie odtwarzacza


  Program

 • Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Instytucja czynnego żalu jako instrument polityki karnej
 • Dr Szymon Tarapata, Katedra Prawa Karnego UJ – Dobrowolność jako warunek czynnego żalu
 • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną sprawcy
 • Dr hab. Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Czynny żal a współdziałanie przestępne
 • Sędzia SN Wiesław Kozielewicz, Sąd Najwyższy, Izba Karna – Instytucja czynnego żalu w praktyce orzeczniczej
 • Dr hab. Janusz Raglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Czynny żal w prawe karnym skarbowym
 • Nagranie Video - XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2016r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: "Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony po zmianach - pierwsze doświadczenia praktyczne". Konferencja odbyła się 30 maja 2016 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  Nagranie Video - XII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2015 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.”. Konferencja odbyła się 20 maja 2015 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  XI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2014 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo”. Konferencja odbyła się 14 maja 2014 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  X Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2013 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Dyrektywy sądowego wymiaru kary”. Konferencja odbyła się 15 maja 2013 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  IX Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2012 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Środki związane z poddaniem sprawy próbie”. Konferencja odbyła się 16 maja 2012 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  VIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2011 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Nieumyślność”. Konferencja odbyła się 18 maja 2011 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  VII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2010 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Umyślność i jej formy”. Konferencja odbyła się 19 maja 2010 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej

  VI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2009 r.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Okoliczności wyłączające winę”. Konferencja odbyła się 13 maja 2009 roku w Warszawie.

  Czytaj dalej