Zeszyt 3/2012

 

  • PDFAleksandra Domarus, Skutek przestępny na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania – zagadnienia wybrane, s. 5
  • PDFPaulina Furman, Próba analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190 a k.k. – zagadnienia wybrane , s. 43
  • PDFHubert Myśliwiec, Granice penalizacji seksualnego nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia oraz nadużycia zaufania małoletniego, s. 80
  • PDFDominik Morgała, Rozprawa odmiejscowiona jako środek do walki z chuligaństwem stadionowym?, s. 117
  • PDFOlga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch, Dominika Lorek, Anna Sołtysiak-Blachnik, Piotr Zawiejski, Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów – wyniki badań ankietowych. Część I, s. 133
  • PDFMaciej Bocheński, Rzecz o statusie młodocianego w prawie karnym – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 5/12, s. 153
  • PDFMarcin Drewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11, s. 166
  • PDFTomasz Kozioł, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 października 2011 r., sygn. II AKa 165/11, s. 181