Zeszyt 2/2012

 

  • PDFAdam Wojtaszczyk, Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwościoraz dowodowe wykorzystanie czynności operacyjnych w opiniach karnistów.Sprawozdanie z II Krakowskiego Forum Karnistycznego – 27 stycznia 2012 r., s. 5
  • PDFPrzemysław Cychosz, Wątpliwości wokół konstrukcji ustawowego ujęcia znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.), s. 23
  • PDFGrzegorz Glanowski, Wyłudzenie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta, s. 47
  • PDFMagdalena Nykiel, Nieumyślne przestępstwa aborcyjne – uwagi de lege ferenda na marginesie wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z 27 września 2010 r. (V KK 34/10), s. 65
  • PDFXymena Dyduch, Przemoc wobec kobiet w hiszpańskim systemie prawnym. Sądy ds. przemocy wobec kobiet, s. 87
  • PDFKatarzyna Witkowska, Idealny zbieg czynów karalnych w Kodeksie wykroczeń a zasada ne bis in idem, s. 109
  • PDFPaweł Nowak, Zbieg sankcji penalnej z sankcją administracyjną – de lege lata i postulaty de lege ferenda, s. 153
  • PDFJan Jodłowski, Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, s. 159
  • PDFJakub Kawecki, Rozmiary wiktymizacji mężczyzn bi- oraz homoseksualnych w świetle badań empirycznych, s. 175