Zeszyt 2/2011

I Krakowskie Forum Karnistyczne – 1 kwietnia 2011 r

  • PDFZbigniew Górszczyk, Głos w dyskusji (Panel I), s. 5
  • PDFAdam Wojtaszczyk, Stosowanie tymczasowego aresztowania, przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym oraz kontradyktoryjność postępowania karnego w opiniach karnistów. Sprawozdanie z przebiegu I Krakowskiego Forum Karnistycznego – 1 kwietnia 2011 r., s. 7
  • PDFWiesław Kozielewicz, Przestępstwo działania na szkodę spółki określone w art. 585 k.s.h. – kilka uwag w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s. 59
  • PDFRafał Sławnikowski, Głos w dyskusji (Panel II), s. 67
  • PDFWieńczysław Grzyb, O zasadzie szybkości postępowania sądowego. Uwagi w uzupełnieniu I Krakowskiego Forum Karnistycznego, s. 73
  • PDFPiotr Kardas, Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie, s. 79
  • PDFJan Jodłowski, Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – spółka jawna czy jej wspólnicy?, s. 133
  • PDFMikołaj Małecki, Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, s. 149