Zeszyt 3/2010

 

  • PDF Grzegorz Bogdan, Przepisy Kodeksu karnego skarbowego po 8 czerwca 2010 r., s. 5
  • PDFMagdalena Grzyb, Kulturowo uwarunkowany błąd co do oceny prawnej czynu, s. 19
  • PDFPiotr Konopka, „Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa” pojęciem pomocniczym dla przypisania skutku w art. 177 k.k., s. 51
  • PDFMaciej Bocheński, Krytyczne spojrzenie na koncepcję przyczynienia się ofiary do zaistnienia przestępstwa zgwałcenia, s. 57
  • PDFHubert Myśliwiec, Zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze – charakterystyka nowych kwalifikowanych typów zgwałcenia, s. 73
  • PDFMarek Bielski, Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k., s. 101
  • PDFMarcin Żak, Wnoszenie pism drogą elektroniczną oraz elektroniczne doręczenia w procesie karnym, s. 117
  • PDFAndrzej Jezusek, Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych w świetle uchwały SN z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 5/10, s. 133
  • PDFEwa Plebanek, Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09, s. 159