Zeszyt 1/2010

 

 • PDFAdam Złotek, Odpowiedzialność karna lekarza transplantologa, s. 5
 • PDFWitold Zontek, Jak posiadać, aby nie posiadać? Kilka refleksji nad orzecznictwem sądowym ostatnich lat w sprawach narkotykowych, s. 43
 • PDFAdam Janisławski, Bartosz Kwiatkowski, Analiza krytyczna ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, s. 59
 • PDFTomasz Sroka, Kradzież energii czy oszustwo energetyczne? Kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, s. 87
 • PDFPiotr Kiziukiewicz, Problematyczna konstytucyjność art. 50 k.k. Uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/08), s. 111
 • PDFMaciej Górczak, Wymiar kary w ramach kumulatywnej kwalifikacji – trudne spojrzenie na pozorną oczywistość, s. 121
 • PDFJanusz Raglewski, Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, s. 145
 • PDFPiotr Gensikowski, W sprawie zasadności regulacji art. 60 § 7 k.k., s. 161
 • PDFPiotr Danek, Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przez członka organu zarządzającego osoby prawnej a wydane przeciwko niej orzeczenie cywilne, s. 169
 • PDFPaweł Czarnecki, Aleksandra Matukin, Intertemporalne aspekty obowiązywania ustawy karnej procesowej – zarys problematyki, s. 183
 • PDFAntoni Bojańczyk, Wznowienie postępowania karnego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego eliminującego przepis prawa procesowego z porządku prawnego, s. 205
 • PDFJoanna Deszyńska, Obrońca w postępowaniu wykonawczym na przykładzie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, s. 223