Zeszyt 2/2006

 

 • PDFAnna Opar, Filozoficzno-metodologiczne aspekty teorii negatywnych znamion czynu przestępnego, s. 5
 • PDFMarek Bielski, Zasady wymiaru kary za podżeganie i pomocnictwo, s. 25
 • PDFMarek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, s. 43
 • PDFTomasz Pudo, Środek kamy w postaci zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu – próba analizy, s. 79
 • PDFRafał Citowicz, Opinia społeczna wobec eutanazji, s. 89
 • PDFPiotr Kardas, Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania, s. 105
 • PDFMarcin Mazur, Pranie pieniędzy – ujęcie kryminologiczne, s. 137
 • PDFAnna Golonka, Sankcje karne grożące za naruszenie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem „praniu pieniędzy” , s. 155
 • PDFEwa Habzda-Siwek, Opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego. Aktualne problemy, s. 175
 • PDFHanna Paluszkiewicz, W sprawie jednolitego modelu procedowania na posiedzeniach sądów karnych pierwszej instancji, s. 199
 • PDFAntoni Bojańczyk, Tomasz Razowski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 kwietnia 2005 r., sygn. akt II AKa 32/05, s. 217
 • PDFJanusz Raglewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2006 r. (I KZP 53/05), s. 261