Zeszyt 1-2/1998

 

  • Zygfryd Siwik, Projekt Kodeksu karnego skarbowego – o kierunkach zmian w materialnoprawnych przepisach części ogólnej, s. 5
  • PDFGrzegorz Bogdan, Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym, s. 65
  • Andrzej Gaberle, Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne, s. 75
  • PDFKrzysztof Krajewski, Helmut Kury, Punitywność społecznych postaw wobec przestępczości. Przegląd wyników badań, s. 87
  • Kazimierz Buchała, Przestępstwo dopuszczenia do ruchu pojazdu zagrażającego jego bezpieczeństwu lub kierowcy nietrzeźwego albo znajdującego się pod wpływem środka odurzającego, s. 125
  • PDFPiotr Kardas, Przestępstwo polityczne w prawie polskim. Próba analizy teoretycznej na tle obowiązującego stanu prawnego, s. 135
  • Marzena Szymańska, Problem odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw, s. 197
  • Piotr Konik, Szczęsny T. Szymański, Rewindykacja wierzytelności jako środek zwalczania przestępstw na szkodę wierzycieli, s. 213